Chuyên gia nhận định mức phí thương vụ Arsenal - Douglas Luiz