Chuyên gia khuyên 'người thay thế Saka' rời Arsenal