"Chứng kiến Ten Hag vung tiền, tôi chỉ muốn ra đi"