Chưa đến Liverpool, Slot đã nhận thấy bài toán hóc búa