Chủ tịch PSG bình luận về bảng tử thần Champions League