Chữ ký 100 triệu bảng sẽ có tầm ảnh hưởng như Van Persie