Chris Sutton chỉ ra cái tên có thể khiến Liverpool tuột danh hiệu