Đội hình nhập tịch Indonesia, Việt Nam không được dự C1 châu Á