Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng