Lên ĐTQG, Xhaka phối hợp đá phạt tấu hài 'bất chấp' trên sân