CHOÁNG! De Jong quay xe, nói thẳng việc gia nhập Man Utd