CHÍNH THỨC! Thua đau Đà Nẵng, Hà Nội FC chia tay thuyền trưởng