CHÍNH THỨC! Thêm cú sốc ập đến M.U, đội hình quá toang