CHÍNH THỨC! Real sở hữu chữ ký của Jude Bellingham