CHÍNH THỨC: Mục tiêu của Arsenal ký hợp đồng 5 năm