CHÍNH THỨC: Messi gặp lại hung thần; Brazil rơi vào bảng khó