CHÍNH THỨC: Chelsea ký hợp đồng thương vụ 48 triệu USD