CHÍNH THỨC! 2 ngọc quý của Barca được tưởng thưởng