Chiêu mộ Isak, Barca đẩy ngôi sao trong mơ cho Newcastle