Chiếc cúp Conference League sẽ là màn chia tay đẹp của Italiano