Chia tay Trippier, Atletico lập tức nhòm ngó sao Man Utd