Chia lửa cho Rice, Arsenal nhắm tân binh hụt của M.U