Chìa khoá cho cuộc chiến trụ hạng của Nottingham nằm ở hàng công