Chi 30 triệu euro, Liverpool có thể tranh 'Pedri mới' với Barca