Cherki có gì mà được các đại gia quan tâm đến thế?