Chelsea, PSG có thể khiến M.U thay đổi lập trường mua sắm