Chelsea khai phá thị trường Brazil, giá 50 triệu cho thần đồng 16 tuổi