Chelsea được đề nghị mua ngôi sao chạy cánh Napoli