Chấn thương của Antony mang đến bước ngoặt cho Sancho