Chấm dứt tin đồn, Lewandowski ra quyết định cho tương lai