Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất