Chấm điểm Arsenal: Ba điểm 8; Ngả mũ với siêu dự bị