Chạm bóng ít hơn cả Raya, thảm họa tuyến giữa Arsenal lộ diện