"CĐV Arsenal reo hò vang dội khi Jurrien Timber được xướng tên"