Cầu thủ Việt Nam sa đọa, các CLB V-League cũng phải chịu trách nhiệm?