"Cầu thủ Việt Nam cần được giáo dục tinh thần cao thượng, fair-play"