Câu chuyện Rodgers và Leicester (P2): Vạn sự khởi đầu nan