Câu chuyện Rodgers và Leicester (P1): Vạn sự khởi đầu nan