'Cậu ấy là tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu chứ không chỉ mỗi ở Ý'