"Cậu ấy không phải là giải pháp lâu dài cho Chelsea"