"Cậu ấy chắc chắn là người giỏi nhất thời đại này"