Cất giữ nhiều trụ cột, PSG bất ngờ bị đội bét bảng cầm hòa