Cassano: 'Mourinho là gã HLV thời vụ với cách làm việc khủng khiếp'