Cassano: "Inter, Roma và Juventus hoàn toàn có thể bị loại"