"Casemiro là một cầu thủ nhỏ trong một đội rất đặc biệt"