Cảnh sát ngăn chặn ẩu đả ở trận Southampton - West Brom