Xếp thứ 8, Man United kiếm bao nhiêu tiền thưởng từ Premier League?