CAHN xác định ngày công bố Quang Hải; Tiến Dũng lên tiếng giữa tâm bão