CAHN đứt mạch thắng; Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn lên ĐT Việt Nam