CAHN đòi nợ Thanh Hóa; Bình Định chia điểm cùng TP.HCM